Pelisäännöt ja toimintaperiaatteet

Salpiksen päivitetyt arvot ja toimintakäsikirja julkaistiin 6.12.2015

 

Salpis toteutti vuonna 2014 arvokyselyn seuran aktiivien parissa ja päivitti arvot. Salpiksen

arvoiksi valikoituivat yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, positiivisuus, urheilullisuus, tasaarvo

ja yhteistoiminta.

Arvot ilmenevät käytännön toiminnassa mm. seuraavasti:

1. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

· jokaisen panos on tärkeä

· seurassa on kaikille yhteisiä tilaisuuksia mm. kauden päättäjäiset, joulumarkkinat ja Power

cup

· turnauksissa ja otteluissa esiinnytään yhtenäisissä asuissa

2. Positiivisuus

· kaikkia kannustetaan eteenpäin ja parempiin suorituksiin tuloksista huolimatta

· seuratyöntekijöitä kiitetään säännöllisesti

· tunne ja innostus kuuluvat urheiluun

3. Urheilullisuus

· valmennus on suunnitelmallista, tavoitteellista ja laadukasta

· kannustetaan kaikkia osallistumaan kilpailuihin ja peleihin sekä menestymään

mahdollisimman hyvin

· noudatetaan terveitä ja urheilullisia elintapoja

4. Tasa-arvo ja yhteistoiminta

· kaikki pääsevät mukaan toimintaan, valmennusryhmien välillä tehdään yhteistyötä, pojat ja

tytöt ovat mukana

· jokaisen panos on tärkeä

· kaikkia kuunnellaan, hallituksen kokoukset ovat avoimia ja pöytäkirjat julkisia

 

Salpiksen seurakäsikirjan tarkoituksena on kertoa lukijalle monipuolisesti seurasta, sen arvoista,

tavoitteista, toimintaryhmistä ja toimintatavoista, ja tuoda nämä asiat myös jäsenten tietoon.

Käsikirja opastaa seurassa toimivia henkilöitä käytännön seuratyössä ja antaa perustiedot

tehtävien suorittamiseen. Käsikirjan tarkoituksena on myös lisätä avoimuutta seuran asioista,

opastaa uusia jäseniä seuran toimintaan ja vahvistaa ja levittää seuran hyviä toimintamalleja,

linjauksia ja periaatteita. Käsikirja vastaa Salpiksen tarpeeseen - sitä ei ennen ole ollut. Käsikirja ei

ole muuttumaton dokumentti, vaan se täydentyy ja päivittyy tarpeen mukaan.

Seuran toimintaperiaatteet

Salpis Ry:n toimintaperiaatteet löytyvät täältä >> 

Salpis ry:n viralliset säännöt löytyvät täältä

Ohje vanhemmille kauden 2013 2014 aluksi löytyy täältä > > 

Kausimaksu tiedote ja laskupohja löytyy täältä > >

Rahastonhoitajan toimenkuva ja tilinkäyttöohjeita löytyy täältä >>

Joukkueen jäsenluettelomalli löytyy täältä >>

Joukkueen budjettimalli löytyy täältä >>

LENTOPALLOLIITON SINETTISEURAKRITEERIT, JOTKA SALPIS RY:N ON TÄYTETTÄVÄ

  1. Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista.

  2. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.

  3. Seuran toiminta on kasvatuksellista.

  4. Seuran toiminta on monipuolista.

  5. Seurassa ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen.

  6. Seurassa huolehditaan ohjaajien täydennys- ja jatkokoulutuksesta. Seuralla on oltava kirjallinen koulutussuunnitelma.

  7. Seurassa kiitetään kaikkia seuratyöntekijöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä.

  8. Seuran alle 16 -vuotiaiden ryhmässä on sovittu Pelisäännöt sekä lasten että lasten vanhempien kanssa. 16-18 -vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on sovittu nuorten ja valmentajien kesken.

  9. Seurassa on nuorisotoiminnan organisoinnista vastaava henkilö

  10. Seuralla on omat internetsivut