Pelisäännöt ja toimintaperiaatteet

Valmentajien pelisäännöt

 1. Päihteettömyys ja savuttomuus
 2. Valmentaja ohjaa kaikkia tasapuolisesti yksilölliset erot huomioiden
 3. Jokaiselle annetaan positiivista palautetta
 4. Hyvät käytöstavat
 5. Harjoitusten tulee olla suunniteltua ja valvottua toimintaa
 6. Jokainen pääsee osallistumaan peleihin 

Jokainen joukkue/ryhmä laatii omat pelisäännöt. Alle 16 vuotiaiden ryhmissä laaditaan kahdet pelisäännöt: toiset lasten vanhempien kesken ja toiset pelisäännöt laativat lapset ja nuoret keskenään. Yli 16-vuotiaiden ryhmissä laaditaan pelisäännöt vain nuorten kesken.  Valmiit pelisäännöt toimitetaan Salpis ry:n johtokunnalle.

Kauden alkaessa jokainen ryhmä pitää  vanhempainkokouksen, jossa valitaan jokaiselle juniorijoukkueelle/ryhmälle (johtokunta on jo valinnut valmentajan) joukkueenjohtaja, joka avustaa valmentajaa kauden aikana erilaisissa tehtävissä. Tarvittaessa joukkueelle valitaan mm. tiedottaja, buffettivastaava ja huoltaja. Joukkueenjohtajat muodostavat seurassa Nuorisotiimin.

Seuran toimintaperiaatteet

Salpis Ry:n toimintaperiaatteet löytyvät täältä >> 

Ohje vanhemmille kauden 2013 2014 aluksi löytyy täältä > > 

Kausimaksu tiedote ja laskupohja löytyy täältä > >

Pelisäännöt harjoittelurauhaa ja kiusaamistapausten hoitoa varten löytyvät täältä >>

Puheenjohtajan toimenkuva löytyy täältä >> (kesken)

Valmennuspäällikön tehtävät löytyvät täältä >> (kesken)

Valmentajan tehtävät löytyvät täältä >> (kesken)

Joukkueenjohtajan toimenkuva ja vanhempainkokouksen asialista löytyy täältä >>

Rahastonhoitajan toimenkuva ja tilinkäyttöohjeita löytyy täältä >>

Joukkueen jäsenluettelomalli löytyy täältä >>

Joukkueen budjettimalli löytyy täältä >>

LENTOPALLOLIITON SINETTISEURAKRITEERIT, JOTKA SALPIS RY:N ON TÄYTETTÄVÄ

 1. Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista.

 2. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.

 3. Seuran toiminta on kasvatuksellista.

 4. Seuran toiminta on monipuolista.

 5. Seurassa ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen.

 6. Seurassa huolehditaan ohjaajien täydennys- ja jatkokoulutuksesta. Seuralla on oltava kirjallinen koulutussuunnitelma.

 7. Seurassa kiitetään kaikkia seuratyöntekijöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä.

 8. Seuran alle 16 -vuotiaiden ryhmässä on sovittu Pelisäännöt sekä lasten että lasten vanhempien kanssa. 16-18 -vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on sovittu nuorten ja valmentajien kesken.

 9. Seurassa on nuorisotoiminnan organisoinnista vastaava henkilö

 10. Seuralla on omat internetsivut